LỊCH LÀM VIỆC
Tuần 7, từ ngày 12 tháng 2 năm 2018 tới ngày 18 tháng 2 năm 2018
Từ ngày 05/02/2018 tới ngày 11/02/2018
Trực tết: Đ/c Chung -PBT TT Đảng bộ, Đ/c Liêm - Chủ tịch UBND xã, Đ/c Thi - Phó trưởng công an xã, Đ/c Đông - chỉ huy trưởng quân sự, Lực lượng công an

Ngày Sáng Chiều
Thứ hai
Ngày 12/02/2018
Giao ban UBND xã  Đảng uỷ - HĐND - UBND xã tặng quà các đối tượng chính sách mức I
Thứ ba
Ngày 13/02/2018
Lễ gặp gỡ các Nam thanh niên sẵn sàng nhập ngũ năm 2018
Viếng nghĩa trang Liệt sỹ
Thứ tư
Ngày 14/02/2018
Trực tết: Đ/c Thơm -PBT TT Đảng bộ, Đ/c Liêm - Chủ tịch UBND xã, Đ/c Thi - Phó trưởng công an xã, Đ/c Đông - chỉ huy trưởng quân sự, Lực lượng công an Trực tết: Đ/c Thơm -PBT TT Đảng bộ, Đ/c Liêm - Chủ tịch UBND xã, Đ/c Thi - Phó trưởng công an xã, Đ/c Đông - chỉ huy trưởng quân sự, Lực lượng công an
Thứ năm
Ngày 15/02/2018
 Trực tết: Đ/c Liên - PCT HĐND xã, Đ/c Đoàn - PCT UBND xã, Đ/c Minh - trưởng công an xã, Đ/c Vang - Phó quân sự, Lực lượng công an
Trực tết: Đ/c Liên - PCT HĐND xã, Đ/c Đoàn - PCT UBND xã, Đ/c Minh - trưởng công an xã, Đ/c Vang - Phó quân sự, Lực lượng công an
Thứ sáu
ngày 16/02/2018
Trực tết: Đ/c Chung -BT  Đảng bộ, Đ/c Liêm - Chủ tịch UBND xã, Đ/c Thi - Phó trưởng công an xã, Đ/c Đông - chỉ huy trưởng quân sự, Lực lượng công an

Trực tết: Đ/c Chung -BT  Đảng bộ, Đ/c Liêm - Chủ tịch UBND xã, Đ/c Thi - Phó trưởng công an xã, Đ/c Đông - chỉ huy trưởng quân sự, Lực lượng công an

Thứ bảy
Ngày 17/02/2018
Trực tết: Đ/c Thơm - PBT TT Đảng uỷ xã, Đ/c Đoàn - PCT UBND xã, Đ/c Minh - trưởng công an xã, Đ/c Vang - Phó quân sự, Lực lượng công an

Trực tết: Đ/c Thơm - PBT TT Đảng uỷ xã,, Đ/c Đoàn - PCT UBND xã, Đ/c Minh - trưởng công an xã, Đ/c Vang - Phó quân sự, Lực lượng công an

Chủ nhật
Ngày 18/02/2018
Trực tết: Đ/c Liên - PCT HĐND xã, Đ/c Liêm - Chủ tịch UBND xã, Đ/c Thi - Phó trưởng công an xã, Đ/c Đông - chỉ huy trưởng quân sự, Lực lượng công an
Lễ hội truyền thống Thôn Xẫy
Trực tết: Đ/c Liên - PCT HĐND xã, Đ/c Liêm - Chủ tịch UBND xã, Đ/c Thi - Phó trưởng công an xã, Đ/c Đông - chỉ huy trưởng quân sự, Lực lượng công an
Ghi chú:
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 14
  • Trong tuần: 38
  • Tất cả: 1152

Cơ quan chủ quản: Xã Bình Minh - Nam Trực
Địa chỉ: xã Bình Minh - huyện Nam Trực- tỉnh Nam Định
Email: xabinhminh.ntc@namdinh.gov.vn